Pakeisti stojamojo ir metinio nario mokesčiai

Remiantis Visuotinio narių susirinkimo protokolu (2017.07.01) įvedami nauji mokesčiai  nuo 2018 metų sausio 1 dienos.

STOJAMASIS MOKESTIS   20 EUR
METINIS NARIO MOKESTIS 20 EUR

daugiau info apie įkainius