Kviečiame į pakartotinį visuotinį narių susirinkimą!

Gerbiami Lietuvos retriverių mylėtojų klubo nariai,

Nesusirinkus reikiamam LRMK narių skaičiui, šaukiamas pakartotinas ataskaitinis susirinkimas, kuris įvyks 2012 m. gegužės 14 d., 19 val., Lietuvos kinologų draugijos administracinėse patalpose adresu Visorių g.8, Vilnius. Narių registracijos pradžia 18.30 val. Nariams privaloma turėti asmens dokumentus, LRMK nario pažymėjimą, atstovams – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus.

Dienotvarkė:
1. Klubo metinė ataskaita
2. Ataskaitos tvirtinimas
3. Einamieji klausimai.