LRMK narių susirinkimas

Lietuvos retriverių mylėtojų klubo nariams!!!

2009 m. spalio mėn. 13 d. įvyko eilinis rinkiminis susirinkimas.

LRMK dalyvaujančių narių skaičius buvo 50, tačiau iki reikalingo kvorumo ( iki 2009 10 13 buvo registruoti 138 LRMK nariai, kad susirinkimas įvyktų reikėjo surinkiti ½ narių skaičiaus ) t.y.  trūko 19 balsų, todėl susirinkimas laikomas neįvykusiu.

Lietuvos retriverių mylėtojų klubas savo narius kviečia į pakartotinį susirinkimą, kuris įvyks 2009 m. lapkričio 14 dieną, 11 val., Lietuvos kinologų draugijos patalpose, Visorių g.8, Vilniuje.

Planuojama susirinkimo dienotvarkė:

  1. Asociacijos įstatų svarstymas ir tvarkymas.
  2. Asociacijos prezidiumo rinkimai (11 narių);
  3. Asociacijos prezidento rinkimai;
  4. Tolimesnės veiklos gairės (diskusijos, kėlimasis į socialinius tinklus, vidinė ir išorinė komunikacija, pagarba sau ir kitiems )

Klubo prezidiumas

2009 11 03